Perustietoa kannabiksesta ja sen käytöstä

Kannabis on aihe, joka herättää nykyisin paljon keskustelua. Mutta mitä se oikein on, ja mitä sen hyödyistä ja haitoista nykyisin tiedetään?
Artikkeli päivitetty: 13/09/2019
kannabis-kasvin-emi-kukinto

Hamppu on monipuolinen kasvi, jota on hyödynnetty moniin eri tarkoituksiin jo tuhansien vuosien ajan. Nykyisten tutkimustietojen mukaan sillä on useita merkittäviä lääkinnällisiä hyötyjä, mutta myös mahdollisia haittavaikutuksia.

Se on kuitenkin yleisellä tasolla edelleen melko huonosti ymmärretty aihe. Hamppuun yhdistetään monia myyttejä jotka eivät todellisuudessa pidä paikkaansa.

Sisällysluettelo

Mitä on kannabis?

Osa hamppulajikkeista sisältää psykoaktiivisia yhdisteitä, joilla on huumaavia vaikutuksia. Näitä lajikkeita kutsutaan kannabikseksi. Siitä on tullut yleisnimitys hampun kukinnoista ja lehdistä valmistetuille päihdyttäville tuotteille.

erilaisia kannabistuotteita
Kasvin pihkasta voidaan valmistaa monia erilaisia tuotteita, kuten hasista, öljyä, leivoksia ja juomia.

Kannabis luokitellaan virheellisesti milloin narkoottiseksi aineeksi, milloin rauhoitteeksi tai hallusinogeeniksi. Se kuitenkin eroaa ominaisuuksiltaan muista aineista niin paljon, ettei sitä voi rinnastaa mihinkään muuhun huumausaineryhmään.

Millaisia ovat kannabiksen vaikutukset?

Se, miten kannabis kenenkin mieleen ja kehoon vaikuttaa, riippuu useista eri tekijöistä, kuten käyttötavasta, annoskoosta, ympäristöstä, käytön aikaisesta mielialasta sekä aikaisemmista kokemuksista.

Kannabiksen pääasiallinen vaikutus on sedatiivinen eli keskushermoston toiminnan vaimentuminen. Siihen liittyy usein rentoutuminen, rauhallisuus ja mielihyvän tunne.

Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin yksilölliset ja vaihtelevat paljon eri ihmisten välillä. Siinä missä osa nauttii kannabiksen vaikutuksista, osa taas kokee ne varsin epämiellyttävinä. Kannabis vaikuttaa jokaiseen yksilöön eri tavalla.

Joitakin yleisimpiä lyhytaikaisia eli akuutteja vaikutuksia ovat esimerkiksi:

Positiivisia, toivottuja

 • Euforia
 • Rentoutuminen
 • Kivun lievitys
 • Lisääntynyt ruokahalu
 • Ajatuksenjuoksun vilkastuminen
 • Aistien herkistyminen

Negatiivisia, ei toivottuja

 • Vainoharhaisuus
 • Ahdistus
 • Ajantajun hämärtyminen
 • Lähimuistin heikentyminen
 • Motorinen epävarmuus

Melko yleisiä vaikutuksia ovat myös esimerkiksi väsymys, suun kuivuminen, sydämentykytys, ääreisverenkierron vilkastuminen ja huimaus.

Suuret käyttöannokset voivat aiheuttaa sekavuutta. Tyypillistä oireita ovat tajunnan hämärtyminen, häiriintynyt ajattelu ja motorinen epävarmuus. Tavallisesti sekavuus häviää muutamassa tunnissa päihtymyksen mentyä ohi.

Kannabiksen vaikutusaika

Kannabiksen vaikutusten kesto ja voimakkuus riippuvat käytetyn tuotteen vahvuudesta, nautintatavasta, annoskoosta ja käyttäjän toleranssista.

Poltettuna tai höyrystettynä vaikutukset alkavat lähes välittömästi, viimeistään noin 10 minuutin kuluttua ja kestävät noin 1 – 4 tuntia. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan 20 – 30 min kohdalla.

Vatsan kautta nautittuna vaikutukset alkavat viiveellä, noin 30 min – 2 tunnin kuluttua ja kestävät noin 4 – 12 tuntia, todella suurilla annoksilla jopa pidempään. Vaikutukset ovat huipussaan noin 2 – 3 tunnin kohdalla.

kannabiksen-vaikutusaika-ja-voimakkuus
Suuntaa antava käyrä kannabiksen vaikutusajasta ja voimakkuudesta eri käyttötapojen välillä


Vaikka akuutit vaikutukset yleensä hälvenevät muutamassa tunnissa, ei THC kuitenkaan poistu kehosta yhtä nopeasti. Säännöllisen tai runsaan käytön jälkeen kannabiksen käyttö saattaa näkyä testeissä jopa useiden viikkojen ajan.

Kannabiksen käyttöä ja THC:n aineenvaihduntatuotteiden määrää testataan pääasiassa virtsatesteillä. Se kuinka kauan kannabis näkyy testeissä riippuu hyvin pitkälti käytön säännöllisyydestä.

KäyttömääräKuinka pitkään näkyy?
Satunnaisella käytöllä
( max 3 kertaa viikossa )
3 päivää
Säännöllisellä käytöllä
( 4 kertaa viikossa )
5 - 7 päivää
Runsaalla käytöllä
( päivittäin )
10 - 15 päivää
Kroonisella käytöllä
( useita kertoja päivässä )
yli 30 päivää
Lähde: Mayo Clinic

Mistä kannabiksen vaikutukset johtuvat?

Toisin kuin monen muun päihteen kohdalla, kannabiksen vaikutukset eivät johdu vain yhdestä tietystä aineesta, vaan ne ovat useiden eri yhdisteiden summa.

Hamppu on kemialliselta koostumukseltaan kompleksi kasvi, jossa esiintyy yli 400 eri yhdistettä. Näistä osalla on psykoaktiivisia ja fysiologisia ominaisuuksia.

Tärkeimpiä vaikuttavia yhdisteitä ovat fytokannabinoidit ja terpeenit.

Fytokannabinoidit

fytokannabinoideja

Fytokannabinoidit ovat hamppukasvissa esiintyviä uniikkeja yhdisteitä, jotka ovat keskeinen syy sen huumaaviin ja lääkinnällisiin ominaisuuksiin. Ne vaikuttavat aivojen välittäjäaineiden sekä kehomme endokannabinoidijärjestelmän toimintaan.

Hampusta on tunnistettu yli 60 kannabinoideiksi luokiteltua yhdistettä, joista erityisesti kaksi nousee esiin: THC ja CBD.

Hampun keskeinen psykoaktiivinen aine on tetrahydrokannabinoli eli THC

THC on pääasiallinen syy kannabiksen huumaaviin vaikutuksiin. Vaikka THC tunnetaankin parhaiten sen päihdyttävistä ominaisuuksista, tiedetään sillä lisäksi olevan myös monia lääkinnällisiä hyötyjä.

THC:n ominaisuuksia:

 • Kipua lieventävä
 • Anti-inflammatorinen eli tulehdusta vähentävä
 • Ruokahalua lisäävä
 • Pahoinvointia lieventävä

THC on tunnetuin ja tutkituin kannabinoidi. Se ei kuitenkaan ole hampun ainoa vaikuttava yhdiste.

Toinen yleinen hampussa esiintyvä kannabinoidi on CBD eli kannabidioli

CBD on viime vuosina ollut suuren kiinnostuksen kohteena. CBD:llä ei ole lainkaan huumaavia vaikutuksia, vaan se itse asiassa lieventää THC:n aiheuttamaa päihtymystilaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kannabidioli on turvallinen ja hyvin siedetty aine, jonka monista lääkinnällisistä vaikutuksista on alustavaa näyttöä.

CBD:n ominaisuuksia:

 • Antipsykoottinen
 • Anti-inflammatorinen eli tulehdusta vähentävä
 • Neuroprotektiivinen eli hermostoa suojaava
 • Antioksidantti

Kannabidiolin lääkekäyttöön keskittyvä tutkimus on lisääntynyt runsaasti ja mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi kivunlievitys, sekä ahdistuneisuushäiriön hoito.

Toistaiseksi vahvin näyttö on kuitenkin saatu yhdisteen kyvystä vähentää voimakkaita epilepsiakohtauksia. Kannabidiolin tiedetään olevan tehokas lääke erityisesti harvinaisten lapsuusiän epilepsioiden, Lennox-Gastautin ja Dravetin oireyhtymien hoidossa.

Lisää tietoa kannabidiolista löydät alla olevasta artikkelista

Näistä kahdesta edellä mainitusta kannabinoidista on runsaasti tutkimustietoa ja niiden ominaisuudet ymmärretään melko hyvin.

Hamppukasvista on kuitenkin löydetty yli 60 kannabinoideksi luokiteltua yhdistettä, joista jokaisella on omat uniikit ominaisuutensa. Monien pienempien kannabinoidien vaikutuksia ei kuitenkaan vielä toistaiseksi tunneta kovinkaan hyvin.

Muita yleisimpiä hampussa esiintyviä kannabinoideja ovat mm:

 • Kannabinoli (CBN)
 • Kannabigeroli (CBG)
 • Tetrahydrokannabinolihappo (THCA)
 • Kannabidiolihappo (CBDA)
 • Tetrahydrokannabivariini (THCV)
 • Kannabidivaroli (CBDV)

Terpeenit

Vaikka vaikutusten yhteydessä usein puhutaan vain kannabinoideista, on myös terpeeneiksi kutsutuilla yhdisteillä hyvin oleellinen merkitys. Terpeenit ovat kasveissa ja hedelmissä esiintyviä molekyylejä, jotka tuovat kasveille niiden ominaiset aromit.

Hamppukasvista on löydetty yli 200 eri terpeeniä ja terpenoidia. Yleisimpiä hampussa esiintyviä terpeenejä ovat mm. pineeni, myrseeni, linaloli, beta-karyofylleeni ja limoneeni.

hampun-terpeenit-terpenoidit-ja-niiden-ominaisuuksia

Terpeenejä löytyy useimmista kasveista ja hedelmistä ja ne ovat täysin laillisia ja turvallisia. Niitä käytetään laajalti esimerkiksi kosmetiikassa ja hajuvesissä.

Tärkeämpää kuin yhden tietyn yhdisteen ominaisuudet, ovat eri yhdisteiden yhteisvaikutukset.

Vaikka yhdisteitä on mahdollista erotella sekä valmistaa synteettisesti, niin parhaiten niiden hyödyllisyys tulee esiin niitä yhdistettäessä. Tästä syystä esimerkiksi synteettiset kannabinoidit, jotka siis jäljittelevät vain yhden tietyn kannabinoidin rakennetta ja toimintaa, eivät koskaan ole saavuttaneet suurta suosiota.

Jokaisella lajikkeella on uniikki kemiallinen koostumus ja eri määrä vaikuttavia yhdisteitä. Juuri monimuotoisuutensa vuoksi kannabis on äärimmäisen mielenkiintoinen lääketieteellisen tutkimuksen kohde.

Endokannabinoidijärjestelmä (ECS)

Endokannabinoidijärjestelmä on kehomme monivaikutteinen välittäjäainejärjestelmä, joka on syy siihen miksi koemme vaikutuksia kannabista käytettäessä. Se ei kuitenkaan ole olemassa vain siksi, että voisimme nauttia kannabiksesta.

Kannabinoidijärjestelmä on tärkeässä roolissa monissa kehomme fysiologisissa toiminnoissa. Sillä on moninaisia vaikutuksia kipuun, syömiseen, energia-aineenvaihduntaan, tunnetiloihin, muistojenmodulointiin ja uni-valverytmiin.

Enokannabinoidijärjestelmän tärkeimmät elementit ja siihen vaikuttavat yhdisteet ovat:

enkokannabinoidijarjestelma-elementit

Endokannabinoideja ja kannadinoidireseptoreita löytyy lähes joka puolelta kehoamme: aivoissa, elimissä, sidekudoksissa, rauhasissa ja immuunisoluissa.

Endokannabinoidit, monimutkasine toimineen immuunijärjestelmässämme, hermostossa ja lähes kaikissa kehon elimissä, ovat kirjaimellisesti silta kehon ja mielen välillä.

Endokannabinoidijärjestelmä on suhteellisen tuore löytö, eikä sen toimintaa ei vielä täysin ymmärretä.

Kuinka kannabista käytetään?

nainen polttaa kannabista
Photo / CC BY 

Käyttötavoista monille tulee varmasti ensimmäisenä mieleen polttaminen. Kannabista voidaan kuitenkin käyttää myös monella muulla tavalla. Eri käyttötapojen välillä on eroja niin vaikutusten, kuin haittojen ja hyötyjenkin osalta.

Polttamalla

Yleisin käyttötapa on kuivattujen kukintojen tai erilaisten konsentraattien, kuten hasiksen polttaminen.

Poltettuna vaikuttavat aineet imeytyvät keuhkojen kautta verenkiertoon, jolloin vaikutukset alkavat lähes välittömästi ja kestävät noin 1 – 4 tuntia. Noin 2 – 3 mg annos THC:tä riittää kokemattomalla käyttäjällä aikaansaamaan vaikutuksia.

kannabiksen-polttovalineita
Polttovälineinä käytetään kannabissavukkeita eli jointteja, piippuja tai bongeja

Poltettaessa syntyvä savu sisältää karsinogeenejä ja terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä. Koska polttaminen on tunnetusti haitallista hengityselimille, monet käyttäjät suosivat nykyisin muita käyttötapoja.

Höyrystämällä

Kannabista voidaan käyttää myös höyrystämällä, joka onnistuu vaporisaatoriksi kutsutun laitteen avulla.

vaporisaattoreita

Vaporisaattorilla kasvimateriaalia tai konsentraatteja voidaan lämmittää haluttuun lämpötilaan niin, että vaikuttavat yhdisteet höyrystyvät ilman palamisreaktiota. Lämpötilat ovat paljon matalampia kuin poltettaessa ja haitallisia yhdisteitä syntyy huomattavasti vähemmän.

Myös höyrystämällä vaikutuksen alkavat nopeasti, yleensä muutaman minuutin kuluessa, ja kestävät noin 1 – 4 tuntia.

Lisää tietoa vaporisaattoreista löydät alla olevasta artikkelista

Syömällä tai juomalla

Kannabiksesta voidaan valmistaa monia erilaisia vatsan kautta nautittavia syötäviä ja juotavia tuotteita, kuten leivoksia, keksejä, karkkeja sekä alkoholi- ja virvoitusjuomia.

Monet hampun vaikuttavista yhdisteistä ovat rasvaliukoisia. Kasvimateriaalia pitää käsitellä rasvassa tai öljyssä, jotta yhdisteet saadaan irtoamaan.

kannabisvoi-cannabutter

Hyvin perinteinen tapa on cannabutterin eli kannabisvoin valmistaminen. Sitä voidaan käyttää ruoanlaitossa ja leivonnassa normaalin voin tapaan. Nestemäisiä tuotteita valmistetaan kasvimateriaalia vahvassa alkoholissa liuottamalla.

Syötävien ja juotavien tuotteiden etuna on niiden pitkä vaikutusaika. Vatsan kautta nautittuna vaikutukset kestävät noin 4 – 12 tuntia eli monin verroin pidempään kuin esimerkiksi poltettuna. Tämä on etu erityisesti lääkekäyttäjille, jotka eivät halua olla jatkuvasti ottamassa uutta annosta.

Syötävien kannabistuotteiden kanssa on kuitenkin syytä olla kärsivällinen, edetä rauhallisesti ja pienillä annoksilla.

Syömällä vaikutukset alkavat vasta noin 30 min – 2 tunnin aikana. Vaikutukset vatsan kautta nautittuna ovat huomattavasti vahvemmat kuin muilla tavoilla käytettynä! THC metaboloituu maksassa eri kemikaaliksi (11-OH-THC), joka on moninkertaisesti alkuperäistä vahvempaa.

Liian suuret annokset voivat aiheuttaa epämiellyttäviä oloja kuten ahdistusta ja pelkotiloja. Kokemattomalla käyttäjällä noin 5 – 20 mg annos THC:tä riittää aikaansaamaan vaikutuksen.

Kielen alla liuottamalla eli sublinguaalisesti

Sublingual

Nestemäisiä tuotteita ja öljyjä voidaan käyttää kielen alla liuottamalla. Kannabiksen vaikuttavat yhdisteet imeytyvät nopeasti verenkiertoon limakalvojen kautta.

Kielen alla käytettävät tuotteet ovat erityisesti lääkekäyttäjien suosiossa, sillä annostelu on helppoa ja vaikutukset alkavat paljon nopeammin kuin vatsan kautta.

Tämä tapa on tehokas ja sopii käyttäjille, jotka haluavat nopean vaikutuksen, mutta eivät halua polttaa.

Iholle levitettävinä voiteina

Kannabiksesta voidaan valmistaa myös iholle levitettäviä voiteita, rasvoja ja salvoja, joilla ei ole lainkaan huumaavia vaikutuksia. Näin voidaan hyödyntää esimerkiksi kannabinoidien kipua ja tulehdusta lievittäviä ominaisuuksia levittämällä voidetta suoraan kipeään kohtaan.

Tämä tapa sopii käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneet kannabiksen lääkinnällisistä hyödyistä, mutta eivät halua kokea huumaavia vaikutuksia.

Suonensisäisesti kannabista ei käytetä. Kannabiksen vaikuttavat yhdisteet ovat rasvaliukoisia, joten niiden suonensisäinen käyttö on lähes mahdotonta.

Lääkekannabis

Kannabiksen lääkinnälliset hyödyt on tunnettu jo tuhansien vuosien ajan. Yli 2000 vuotta vanhojen muinaisten kiinalaisten tekstien mukaan sitä suositeltiin yli 100 eri vaivan hoitoon, esimerkiksi kihtiin, reumatismiin, malariaan ja hajamielisyyteen.

Vielä 60-luvulla sai apteekeista ostettua kannabiksesta valmistettuja lääkeaineita, kunnes huumausaineyleissopimuksen myötä myös lääkinnällisestä käytöstä tehtiin laitonta. Sen lääkinnällinen käyttö käytännössä loppui vuosikymmeniksi ja vasta nyt ollaan alettu uudestaan heräämään sen tarjoamiin hyötyihin.

Nykyisin kannabis on yksi tutkituimmista kasveista ja lääkeaineista. Sen haitoista ja hyödyistä on tehty kymmeniätuhansia lääketieteellisiä tutkimuksia. Kansainvälisissä tiedelehdissä on viime vuosina julkaistu lukuisia artikkeleita kannabiksen soveltuvuudesta erilaisten sairauksien ja vammojen hoitoon.

Mihin vaivoihin lääkekannabiksesta tiedetään olevan apua?

Yhdysvaltain kansallinen tiedeakatemia julkaisi vuonna 2017 laajan raportin kannabiksen terveysvaikutuksista. Tämä on kattava yhteenveto siitä, mitä tällä hetkellä kannabiksesta tiedetään.

Nykyisten tutkimustietojen mukaan kannabis on arvokas lääke erityisesti kivunlievitykseen, pahoinvointiin ja lihasspastisuuteen. Kannabiksen hyödyistä näiden vaivojen hoidossa on raportin mukaan vahvaa näyttö.

Krooniset kivut

Ylivoimaisesti yleisin syy kannabiksen lääkinnälliselle käytölle on kipujen hoitaminen. Esimerkiksi Coloradon yli 88 000 rekisteröityneistä lääkekannabiksen käyttäjistä 92% ilmoittaa käyttävänsä sitä ensisijaisesti vaikeiden kipujen hoidossa.

Kannabinoidien hyödyistä kroonisten kipujen hoidossa on tutkimusten mukaan vahvaa näyttöä. Useat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet kannabiksen olevan tehokas kipulääke.

Kannabinoideista erityisesti THC:llä tiedetään olevan kipua lievittäviä ominaisuuksia.

MS-taudin aiheuttaman spastisuuden eli lihasjäykkyyden hoidossa

MS-tautiin sairastuneen immuunijärjestelmä toimii virheellisesti ja hyökkää omaa hermostoa vastaan. Hermoston vaurio voi ilmetä lihasten jäykkyytenä eli spastisuutena. Se voi hankalimmillaan aiheuttaa kivuliaita ja hallitsemattomia kramppeja. Kannabiksesta tiedetään olevan apua näihin MS-taudin oireisiin.

Suomessakin myytävää kannabisvalmistetta Sativexia määrätään yleensä juuri lihaskireyden hoitoon potilailla, joiden kohdalla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta muilla spastisuutta estävillä lääkkeillä.

Kemoterapiaan liittyvän pahoinvoinnin hoidossa

Solunsalpaajahoito eli kemoterapia on hoito, jolla pyritään tuhoamaan syöpäsoluja tai estämään kasvavien syöpäsolujen lisääntymistä. Tyypillisin, lähes kaikkiin solunsalpaajiin liittyvä haittavaikutus on kuvotus, pahoinvointi ja oksentelu.

On selvää näyttöä siitä, että suun kautta annettavat kannabinoidit ovat tehokkaita antiemeetteja kemoterapian aiheuttaman pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa.

Kannabiksen hyödyt pahoinvoinnin hoidossa on tiedetty jo pitkään. Yhdysvalloissa synteettisten kannabinoidivalmisteiden käyttö solunsalpaajien aiheuttaman pahoinvoinnin hoidossa on hyväksytty jo vuodesta 1985 lähtien.

Kun Yhdysvaltalaisilta syöpälääkäreiltä kysyttiin lääkekannabiksesta, lähes puolet kyselyyn osallistuneista kertoi suosittelevansa sitä potilailleen.

CBD Lennox-Gastautin ja Dravetin oireyhtymien hoidossa

Kannabidiolin eli CBD:n useista lääkinnällisistä vaikutuksista on alustavaa näyttöä. Toistaiseksi vahvin näyttö on saatu yhdisteen kyvystä vähentää voimakkaita epilepsiakohtauksia.

CBD valmiste Epidiolex on ensimmäinen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymä hampusta eroteltu lääkevalmiste. Sitä käytetään kahden harvinaisen ja rajun lapsuusajan epilepsian, Lennox-Gastautin ja Dravetin oireyhtymien hoidossa.

Nämä lapsuudessa puhkeavat epilepsiatyypit ovat vaikeasti hoidettavissa perinteisillä lääkkeillä.

Mihin muuhun lääkekannabiksesta voi olla apua?

Edellä mainittujen lisäksi kannabiksesta on mahdollisesti hyötyä myös monen muun vaivan ja sairauden hoidossa. Tämän hetkisten tutkimustietojen valossa jonkinasteista näyttöä kannabiksen hyödyistä on esimerkiksi seuraavien vaivojen hoidossa:

 • HIV/AIDS potilaiden ruokahaluttomuuden ja painon tippumisen hoito
 • Fibromyalgia
 • Touretten syndrooma
 • Traumaattinen aivovaurio
 • Traumanjälkeinen stressihäiriö
 • Ahdistus
 • Unihäiriöt

Vaikka tutkimustietoa ei monin paikoin ole vielä riittävästi, on ihmisillä kokemuspohjaista eli anekdootista tietoa kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä paljon. Esimerkiksi youtubesta löytyy paljon videoita potilaiden kokemuksista, joista alla yksi esimerkki.

Lääkekannabiksen tutkimiseen liittyvät haasteet

On vielä monia asioita, joita emme kannabiksesta ymmärrä. Jotta sen lääkinnälliset hyödyt (sekä haitat) pystyttäisiin paremmin ymmärtämään, olisi laadukkaille lisätutkimuksille todellista tarvetta.

Kannabiksen parissa tehtävälle tutkimustyölle on kuitenkin monia haasteita.

Tällä hetkellä kannabiksen tutkimisen kohdalla suurin haaste on sen laittomuus ja luokittelu kansainvälisissä sopimuksissa. Ne ovat monissa maissa tehneet erityisesti kliinisten tutkimusten tekemisen lähes mahdottomaksi.

Tämä on ongelma erityisesti Yhdysvalloissa, missä tehdään ylivoimaisesti eniten lääketieteellistä tutkimusta.

Yhdysvaltain liittovaltion laissa kannabis on edelleen määritelty luokan 1 huumausaineeksi, eli korkean väärinkäyttöpotentiaalin omaavaksi aineeksi, jolla ei ole mitään hyväksyttyä lääkinnällistä käyttöä.

Kannabis kuuluu siis samaan luokitukseen heroiinin kanssa. Toisaalta esimerkiksi kokaiini ja metamfetamiini on luokiteltu alemman, vähemmän haitallisiksi luokan 2 aineiksi.

huumausaineluokitus-csa-usa
The Controlled Substances Act (CSA)

Luokittelua perustellaan sillä, ettei kannabiksen lääkinnällisistä hyödyistä ole tehty tarpeeksi laajoja kliinisiä tutkimuksia, mutta samaan aikaan tutkimusten teko on tehty erittäin vaikeaksi luokittelusta johtuen.

Myös YK:n huumausaineyleissopimuksessa kannabis on luokiteltu niin, ettei sillä ole lainkaan lääkinnällistä hyötyä.

Huumausaineyleissopimus jakaa aineet neljään luokkaan lääkinnällisen käytön ja päihdekäytön mukaan. Kannabis on luokiteltu tiukimmin kontrolloituihin luokkiin I ja IV. Näiden luokitusten aineiden katsotaan olevan vaarallisimpia ja niitä, joilla on vähiten lääketieteellistä käyttöä. Tätä kantaa, jonka mukaan kannabiksella ei ole lääkinnällistä merkitystä, ollaan kuitenkin viimein arvioimassa uudelleen.

Useita esityksiä luokitteluiden muuttamiseksi on tehty tieteellisen ymmärryksen lisääntyessä kannabinoidijärjestelmästä sekä kannabinoidien farmakologisesta potentiaalista. Tällä hetkellä yli 60 merkittävää terveysorganisaatiota kannattaa lääkekannabiksen välitöntä myöntämistä potilaille lääkärin valvonnassa ja tukevat laaja-alaisten tutkimusten helpottamista.

Lääkekannabis Suomessa

Suomessa lääkekannabis on laillista, mutta sen määrääminen on edelleen harvinaista. Laillisesti reseptillä lääkekannabista käyttäviä henkilöitä on Suomessa alle 300.

Vuosina 2010 – 2015 lääkekannabiksen käyttö viisinkertaistui Suomessa, mutta on yhä todella vähäistä johtuen lähinnä sen vaikeasta saatavuudesta.

Kannabisvalmisteiden lääkinnällinen käyttö on mahdollista erityislupamenettelyllä hoitavan lääkärin tekemän arvion perusteella. Hyvin harva suomalainen lääkäri on valmis kirjoittamaan potilailleen reseptiä lääkekannabikseen. Suomen noin 20 000 lääkäristä arviolta vain noin 200 suostuu harkitsemaan sitä vaihtoehtona.

Kannabiksen lääkinnälliselle käytölle merkittävän kynnyksen vaikean saatavuuden lisäksi asettaa sen erittäin korkea hinta. Kuukausittaiset kulut voivat tyypillisesti olla 500-600 euroa, eivätkä ne ole Kela-korvattavia.

Suomessa tällä hetkellä myyntiluvan on saanut yksi lääkekannabisvalmiste, suuonteloihin suihkeena käytettävä Sativex. Sitä määrätään useimmin vaikea-asteisen MS-taudin aiheuttaman lihasjäykkyyden oireiden lievittämiseen sellaisissa tapauksissa, joissa mitkään muut lääkkeet eivät ole auttaneet.

Kannabiksen käytön haitat ja riskit

Usein kuulee sanottavan ettei kannabiksen käytöllä olisi mitään haittavaikutuksia. Vaikka kannabista yritetäänkin ajoittain markkinoida täysin haitattomana päihteenä, se ei sitä kuitenkaan ole.

Kuten millä tahansa päihdyttävällä aineella, myös kannabiksella, ja erityisesti sen runsaalla käytöllä, on mahdollisia terveydellisiä haittoja ja riskejä.

Vaikka käytöstä ei suurimmalle osalle seuraa ongelmia, osalle käyttäjistä se kuitenkin saattaa aiheuttaa todellisia haittoja. Riskeille alttiimpia ovat nuoret käyttäjät, lähes päivittäin tai päivittäin käyttävät ja raskaana olevat.

Millaisia riskejä ja mahdollisia haittavaikutuksia kannabiksella tiedetään olevan?

Tällä hetkellä paras tieteellinen julkaisu kannabiksen haitoista on Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian vuonna 2017 julkaisema laaja raportti. Tämä on kattava yhteenveto siitä, mitä kannabiksen terveysvaikutuksista tällä hetkellä tiedetään.

Alla on listattuna niitä riskejä, joista tämän raportin mukaan on vahvaa tieteellistä näyttö.

Hengityselimiin liittyvät riskit

Säännöllinen kannabiksen polttaminen vaikuttaa negatiivisesti hengityselimiin. Se voi aiheuttaa yskää, hengityksen vinkumista, liman eritystä, sekä saattaa aiheuttaa säännöllisempiä kroonisia keuhkoputkentulehdus jaksoja.

Poltettaessa syntyvä savu sisältää karsinogeenejä ja terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä. Nämä riskit voidaan välttää tai minimoida suosimalla muita käyttötapoja kuin polttamista.

Kannabiksen käyttö raskausaikana

Kannabiksen käytön raskausaikana on tilastollisesti todettu olevan yhteydessä jälkeläisten matalampaan syntymäpainoon. Äidin kannabiksen käytön ja jälkeläisten alhaisemman syntymäpainon tilastollisen yhteyden välillä on olemassa merkittäviä todisteita.

Järjestelmällinen tarkastelu ja meta-analyysi osoittivat, että kannabista raskausaikana käyttäneiden äitien vauvojen syntymäpaino oli keskimäärin 109 g alhaisempi kuin niiden äitien, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista

Liikenneonnettomuudet

Raportin mukaan on olemassa merkittäviä todisteita siitä, että ajaminen kannabiksen vaikutuksen alaisena lisää liikenneonnettomuuden riskiä.

Akuutti kannabiksen aiheuttama päihtymystila hidastaa päätöksentekoa ja reaktiokykyä. Tutkimusten mukaan kannabiksen vaikutuksen alaisena ajaminen lisää liikenneonnettomuuden riskiä 20 – 30%.

Minkä tahansa päihteen vaikutuksen alaisena ajaminen on rikos. Päihtyneenä oleva kuski aiheuttaa suurta vaaraa niin itselleen kuin muillekin tiellä liikkujille.

Skitsofrenia ja muut psykoosit

Erityisesti runsas kannabiksen käyttö näyttää tutkimusten mukaan lisäävän riskiä skitsofrenian tai muiden psykoosien kehittymiseen. Riski on erityisesti nuorilla ja sellaisilla henkilöillä, joilla on valmiiksi perinnöllistä alttiutta.

Yhteys kannabiksen ja skitsofrenian välillä näyttää olevan vahvasti sidoksissa käyttömääriin. Mitä runsaampaa käyttö on, sitä suurempi riski skitsofrenian kehittymiselle.

Raportissa kuitenkin todetaan, että yhteys päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien välillä on monimutkainen.

Aineiden käyttö voi vaikuttaa mielenterveyteen, ja toisaalta mielenterveysongelmat voivat johtaa päihteiden käyttöön. Myös muilla asioilla, kuten perinnöllisillä tekijöillä ja ympäristöllä, on vaikutusta molempien ongelmien kehittymiseen.

Kannabiksen käytön lisääntyminen ei tutkimusten mukaan kuitenkaan näytä lisänneen skitsofrenian esiintyvyyttä.

Mahdolliset muut haitat ja riskit

Edellä mainitut eivät missään nimessä ole täydellinen lista kannabiksen mahdollisista haitoista, vaan ainoastaan sellaisia, joista on vahvaa näyttöä.

Vaikka kannabiksen haittoja on tutkittu paljon, on vielä monia epäselviä asioita. Lisätutkimuksille on tarvetta, jotta mahdolliset haitat pystyttäisiin ymmärtämään paremmin.

Onko kannabis hengenvaarallista ja voiko sen yliannostukseen kuolla?

Vaikka kannabis saattaa suurina annoksina aiheuttaa epämiellyttäviä olotiloja, ei se kuitenkaan ole hengenvaarallista, eikä sen yliannostukseen voi kuolla.

Kannabinoidireseptorit eivät sijaitse aivoissa sellaisilla kriittisillä alueilla, jotka säätelevät elintärkeitä ihmiskehon toimintoja kuten hengityselimiä.

Tästä syystä kannabiksen kohdalla ei ole vaaraa monille muille huumeille tyypillisistä yliannostusoireista, kuten hengityksen lamaantumisesta tai sydämen pysähtymisestä.

Lisäksi kannabiksella ja sen vaikuttavilla yhdisteillä on todella alhainen toksisuustaso. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tappava hengenvaarallinen määrä on niin suuri, että sen nauttiminen kerralla on mahdotonta.

Ainuttakaan kannabiksen yliannostuksesta johtuvaa kuolemaa ei ole koskaan vahvistettu.

paihteiden-vaarallisuus-verrattunatarvittaviin-annoksiin
Lähde: Drugs and Society: U.S. Public Policy, pp.149-162

Aiheuttaako kannabis riippuvuutta?

Aina ajoittain törmää väitteeseen, ettei kannabikseen voisi jäädä koukkuun. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kuten lähes mihin tahansa, myös kannabiksen käyttöön voi kehittyä riippuvuus.

THL:n mukaan kannabis aiheuttaa lähinnä psyykkistä riippuvuutta. Sen käyttöön voi kehittyä riippuvuus samalla tavalla kuin esimerkiksi uhkapelaamiseen tai seksiin. Se ei kuitenkaan aiheuta merkittävää fyysistä riippuvuutta kuten monet muut päihteet.

Tutkimusten mukaan noin 9 %:lle käyttäjistä kehittyy riippuvuus kannabikseen. Vastaavia lukuja muille päihteille ovat; alkoholi 15%, kokaiini 17%, heroiini 23% ja nikotiini 32%.