Tietoa kasvatuslampuista

Kasvihuoneen suunnittelussa on monta tärkeää huomioon otettavaa asiaa. Merkittävin sadon määrään ja laatuun vaikuttava elementti on kuitenkin valaistus.
Artikkeli päivitetty: 06/09/2019

Kaikki kasvit tarvitsevat valoa fotosynteesin suorittamiseksi. Tiloissa, joissa luonnollista auringonvaloa ei ole saatavilla, käytetään valonlähteinä erityisiä kasvatuslamppuja, joiden avulla voidaan manipuloida kasvun vaiheita ympäri vuoden juuri halutulla tavalla.

Kasvatuslamppujen välillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Tässä artikkelissa perehdymme yleisimmin käytettyihin kasvihuonevalaisimiin ja asioihin, joita ostajan tulisi ottaa huomioon niiden hankinnassa.

Mitä asioita kasvihuonevalaisinta hankittaessa tulee ottaa huomioon?

Jotta lamppujen eroja ja ominaisuuksia pystytään ymmärtämään paremmin, on syytä tutustua muutamiin tärkeisiin valoon liittyviin perusasioihin.

Valon laatua ja ominaisuuksia voidaan vertailla monin keinoin. Kasvatuslamppujen kohdalla valoa kannattaa luonnollisesti tarkastella siitä näkökulmasta, kuinka hyvin se soveltuu kasveille.

kasvatuslamppu-ominaisuudet-par-ppf-ppfd-ppe
Valon soveltuvuutta kasveille voidaan mitata muutamin erilaisin keinoin. Näistä tärkeimpiä ovat PAR, PPF ja PPFD.


Valon spektri ja PAR

Yksi tärkeimmistä huomioon otettavaista asioista kasvatuslamppua hankittaessa on se, minkä väristä valoa se säteilee.

Luonnossa kasvit kasvavat auringonvalolla, jonka näemme valkoisena valona. Kun valkoinen valo kulkee prisman läpi, se hajoaa värikirjoksi eli spektriksi. Tämä pitää sisällään kaikki sateenkaaren värit; sinisen, vihreän, keltaisen ja punaisen.

nakyvan-valon-spektri
Jokaisella värillä on tietty aallonpituus, jota käytetään värien sijaan kuvaamaan valon ominaisuutta. Valon aallonpituudet mitataan yleisimmin nanometreinä. Näkyvä valo kattaa aallonpituusalueen 380–750 nm.


Kasvit hyödyntävät pääosin juuri näkyvää valoa. Kasvien näkyvän valon fotosynteesissä hyödyntämää aallonpituusaluetta kutsutaan PAR-alueeksi (Photosynthetically active radiation). Kaikki valon aallonpituudet eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita fotosynteesin kannalta.

Tutkijat suorittivat 1970-luvulla useita tutkimuksia valon spektrien vaikutuksen määrittämiseksi fotosynteesille. Näiden tuloksena syntyi fotosynteettinen vastekäyrä, joka tunnetaan McCree-käyränä.

Kasvit käyttävät kaikkia näkyvän spektrin osia, mutta eri tehokkuudella. Photo  / CC BY 


Tehokkaimmin lehtivihreään imeytyy sininen ja helakanpunainen säteily, vihreä hieman heikommin. Kasvien tiedetään reagoivan myös näkyvän spektrin viereisiin, ihmissilmälle näkymättömään infrapuna- ja ultraviolettisäteilyyn.

Valaisimen spektri on todella tärkeä huomioon otettava ominaisuus, sillä se vaikuttaa paljon kasvien laatuun ja satoon. Kokonaisvaltainen, kaikkia värejä sisältävä ”täysi spektri” tuottaa yleensä parempia tuloksia kuin yksi- tai kaksivärinen valaistus.

Eri valaisimien tuottamat spektrit vaihtelevat todella paljon. Jokaisen valmistajan tulisi tarjota tieto lampun tuottamasta spektristä. Jos valmistaja ei tätä tietoa tarjoa, kannattaa harkita jotain muuta vaihtoehtoa.

Valon intensiteetti – PPF ja PPFD

Valon laadun lisäksi huomioon tulee ottaa valon intensiteetti eli valaisimen tuottaman valon määrä ja voimakkuus. Jos valon teho on riittämätön, tulee se varmasti näkymään kasvussa ja sadossa.

PPF (Photosynthetic Photon Flux) kertoo valaisimen tuottaman PAR fotonien määrän. Tämä kertoo sen, kuinka paljon PAR fotoneita valaisin tuottaa sekunnissa (μmol/s). Kokonaisuuden kannalta hyödyllisempi tieto on kuitenkin se, kuinka paljon lampusta saadaan valoa käytössä olevalle alueelle.

PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) on lukema joka kertoo kuinka paljon valoa (fotoneita) jakautuu neliön alueelle sekunnin aikana. (μmol/m2/s)

On tärkeää varmistaa, että valaisin tuottaa riittävästi valoa koko kasvatustilan pinta-alalle. Usein valmistajat tarjoavat “PAR-kartan”, joka kertoo kuinka valo leviää tietylle alueelle tietyltä korkeudelta.

Valoa tulee yleensä huomattavasti enemmän kasvatustilan keskelle kuin reunoille.


Optimaalisessa tilanteessa kasvit saisivat valoa noin 500-1000 µmoolia neliömetrille. Tätä alhaisempi määrä vaikuttaa merkittävästi kasvunopeuteen. Valoa voi kuitenkin joissain tapauksissa olla myös liikaa.

On suositeltavaa pysyä alle 1000 umol/m2/s, sillä tätä korkeampi PAR-intensiteetti ei oikeuta ylimääräisiä energiakustannuksia hyötyyn nähden. Kun mennään yli 1500 umol/m2/s, kasvit tarvitsevat ylimääräistä hiilidioksidia korkean PAR-intensiteetin hyödyntämiseksi.

Huonoja yksiköitä kasvatusvalon intensiteetin mittaamiseen ovat luumenit ja luksit. Nämä kuvaavat sitä, kuinka kirkkaana ihmissilmä valon havaitsee. Kasvit ja ihmiset kuitenkin ”näkevät” valon eri tavalla.

Ongelma on sinisen ja punaisen valon spektrissä, joita ihmisen silmät eivät ole tehokkaita havaitsemaan. Kasvit sen sijaan käyttävät erittäin tehokkaasti valoa näillä alueilla.

Valaisimen korkeuden vaikutus valotehoon

Huomioon otettavaa on myös valaisimen korkeus, jolla on paljon vaikutusta valaistuksen tehokkuuteen. Valovoima heikkenee, mitä kauempana valaisin on. Se tulisi pitää sopivalla etäisyydellä, jotta siitä saataisiin paras mahdollinen hyöty. 

etäisyyden vaikutus valotehoon
Etäisyyden kasvaessa, sama energiamäärä jaetaan yhä isommalle pinta-alalle Photo  / CC BY 


Jos lamppu on liian kaukana kasveista, valoa menee hukkaan ja ei toivottu venyminen on todennäköistä. Toisaalta lampun tulee olla tarpeeksi kaukana kasveista, jottei liika lämpö ja valo vahingoita niitä.

Kasvi reagoi liikaan lämpöön siten, että ylimmät lehdet alkavat käyristyä ylöspäin. Jos näin käy, on se merkki siitä, että lamppusi on liian lähellä latvoja.

Sopiva etäisyys riippuu valaisimen tyypistä ja tehosta. Suuritehoisia kaasupurkauslamppuja ja LEDejä tulee pitää useiden kymmeninen senttien päässä kasveista, siinä missä loisteputkia voidaan pitää vain muutamien senttien päässä.

Hyötysuhde

Hyötysuhde kertoo kuinka paljon laite pystyy muuntamaan energiaa haluttuun muotoon eli tässä tapauksessa sen, kuinka paljon käytetystä sähköstä saadaan muutettua valoksi.

Kasvatuslamput yleisesti käyttävät paljon sähköä ja siitä olisi toivottavaa saada mahdollisimman suuri osa hyödynnettyä. Sähkönkulutuksen lisäksi tehoton laite vaikuttaa myös lämpötilaan, sillä hyötysuhteeltaan huono valaisin tuottaa paljon lämpöä ja vähän valoa.

Kasvatuslamppujen kohdalla on oleellista tietää, kuinka tehokkaasti valaisimen käyttämä sähköenergia saadaan muutettua PAR fotoneiksi.

kasvatuslampun-hyotysuhde-fotoni-tehokkuus

Jos tiedät valaisimen keskiarvo PPFD lukeman ja syöttötehon, pystyt laskemaan kuinka paljon PAR-fotoneita valaisimesta saadaan neliömetriä kohti per käytetty watti. Mitä suurempi tämä luku on, sitä tehokkaammin valaistusjärjestelmä muuntaa sähköenergian PAR fotoneiksi.

Heijastimilla, heijastavilla materiaaleilla ja tehokkailla virtalähteillä voidaan jonkin verran vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti valaisimien tuottama valo saadaan hyödynnettyä.

Kasvatuslamppuja markkinoidaan usein wattien perusteella. Tämä kuitenkin kertoo vain valaisimen käyttämän sähköenergian määrän, eikä sitä kuinka paljon siitä saadaan hyödynnettyä valona.

Korkea watti-lukema ei automaattisesti tarkoita sitä, että valaisin olisi tehokas, sillä kasvit eivät kasva sähköllä vaan valolla. Mieti kumman sinä haluat; valaisimen, joka kuluttaa paljon sähköä vai valaisimen, joka säteilee mahdollisimman paljon valoa?

Hinta

Valaisin on yleensä kasvattamon kallein yksittäinen hankinta ja hinta on varmasti monelle kotipuutarhurille kaikkein merkittävin asia. Nykyisin löytyy onneksi monia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita omaan budjettiinsa sopivan laitteen.

Kasvihuonevalaisimien hinnat vaihtelevat alle sadasta eurosta aina tuhansiin euroihin asti. Laadusta joutuu maksamaan enemmän ja halvemmissa valaisimissa on yleensä jouduttu tinkimään komponenttien laadussa, tehokkuudessa ja spektrissä.

Koska valaisimella on valtavan suuri merkitys niin lopputuloksen, laadun kuin sadonkin kannalta, suosittelemme panostamaan heti mahdollisimman laadukkaaseen lamppuun, johon budjettisi taipuu.

Kannattaa pitää mielessä myös se, että hankintahinta ei kerro koko totuutta, vaan huomioon tulee ottaa myös lampun käyttökustannukset, hyötysuhde ja elinikä.

Kasvatuslamput – Millaisia kasvatuslamppuja on olemassa?

Eri valaisimien välillä on merkittäviä eroja. Mikä tahansa kotoa löytyvä hehkulamppu ei sovellu kasvatuslampuksi, sillä niillä ei ole oikeaa valon tai voimakkuuden spektriä kasvun tukemiseksi. Tässä osiossa tutustumme yleisimmin käytettyihin kasvatuslamppuihin.

Kasvatuslamput voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan; Kaasupurkausvalaisimet, LEDit ja loisteputkivalaisimet

Kaasupurkausvalaisimet – Suurpainenatrium, monimetalli ja keraaminen monimetalli

Kaasupurkauslamput ovat olleet kasvattajien suosiossa jo pitkän aikaa. Vaikka uudemmat teknologiat ovat hiljalleen alkaneet syrjäyttää niitä, ovat ne tietyissä tapauksissa edelleen varteenotettava vaihtoehto.

Ne ovat hyvä vaihtoehto erityisesti silloin, kun tila on suuri, kasveja on paljon ja tarkoituksena on rakentaa hyvin tuottava kasvihuone mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Kaasupurkauslampuissa valon synnyttää ionisoidussa kaasussa tapahtuva sähköpurkaus. Kun sähkövirta kulkee kaasujen läpi, säteilevät ne valoa.

Tämän valoa tuottavan prosessin ja siinä syntyvien infrapunasäteiden vuoksi kaasupurkauslamput tuottavat huomattavan määrän lämpöä ja niiden käyttö vaatii yleensä tehokasta ilmanvaihtoa.

Jos kasvatat pienessä, ahtaassa tilassa, etkä halua panostaa tehokkaaseen ilmastointiin ja ilmanvaihtoon, suosittelemme harkitsemaan muita valaisinvaihtoehtoja.

Kaasupurkausvalaisimet koostuvat polttimosta, heijastimesta ja virtalähteestä.

kaasupurkausvalaisin-osat

HUOM! Älä kasaa tai asenna itse valaisinta, jos et tiedä mitä olet tekemässä! Väärin kytketty valaisin on hengenvaarallinen ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Polttimo

Kaasupurkauslamppuja on olemassa monia erilaisia, joista kasvatuksessa käytettäviä ovat suurpainenatrium- ja monimetallilamput. Näiden tuottama valon spektri vaihtelee eri polttimoiden tyyppien välillä.

Kolme yleisintä kasvihuoneissa käytettyä kaasupurkauspolttimoa ovat:

 • Suurpainenatrium
 • Monimetalli
 • Keraaminen monimetalli
Suurpainenatrium (SPNa)

Suurpainenatriumlamput (tunnetaan myös nimellä “natikka”) ovat olleet jo vuosien ajan kasvattajien suosiossa. Ne ovat verrattain edullisia ja tehokkaita polttimoita, jotka soveltuvat mainiosti erityisesti isompiin kasvatustiloihin.

SPNA-polttimot tuottavat tyypillisesti oranssinväristä valoa, joka sisältää runsaasti punaista ja keltaista aallonpituutta. Tästä syystä ne sopivat parhaiten kukintavaiheeseen.

suurpainenatrium-lampun-spektri
Photo  / CC BY 


Suurpainenatrium ei kuitenkaan ole paras mahdollinen lamppu kasvuvaiheeseen, sillä niiden spektrissä on yleensä erittäin vähän sinistä valoa. Tämä johtaa helposti siihen, että kasvit venyvät turhan paljon.

Niiden heikkoutena on myös verrattain lyhyt elinkaari. Vaikka SPNA-polttimoiden käyttöikä on noin 24 000 tuntia, alkaa niiden teho kuitenkin hiipua jo huomattavasti aikaisemmin, jopa jo 5000 käyttötunnin jälkeen. SPNA-polttimot suositellaan vaihtamaan vähintään noin puolentoista vuoden käytön jälkeen.

SPNA-polttimoita on saatavilla single ended (SE) ja double ended (DE) versioina.

 • Single-ended – normaaliin E40-kantaan sopivat SPNA-polttimot ovat olleet alan standardeja kasvattamisessa jo vuosikymmeniä. Niiden etuna on alhaisempi hinta ja hyvä saatavuus. Niiden kanssa on myös paljon vaihtoehtoja virtalähteiden ja erilaisten heijastimien suhteen.
 • Double ended – tuoreempaa teknologiaa, jotka parantavat valon laatua ja määrää. DE-polttimot ovat 25-30% tehokkaampia ja kestävät pidempään. DE-polttimot ja -heijastimet ovat kuitenkin myös huomattavasti kalliimpia. Nämä vaativat toimiakseen digitaalisen virtalähteen sekä niille erikseen suunnitellun heijastimen.
Monimetalli (MH eli Metal Halide)

Monimetallilamput ovat normaaliin E40 kantaan sopivia kvartsilasista valmistettuja kaasupurkauslamppuja. Ne soveltuvat spektrinsä puolesta parhaiten kasvuvaiheeseen, sillä ne tuottavat reilusti valoa sinisellä aallonpituusalueella.

monimetalli-lampun-spektri
Photo  / CC BY 


Kasvi hyödyntää kasvuvaiheessa enemmän valon sinistä spektriä, jonka tiedetään esimerkiksi rajoittavan varren venymistä. Sinisellä valolla kasvatetut kasvit ovat yleensä lyhyempiä ja niissä on paksumpia ja tiheämpiä lehtiä.

Kukintavaiheeseen monimetallin spektri ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, sillä niillä on melko alhainen tuotos spektrin punaisella osalla, joka on yksi kukinnan vaatimuksista.

Vaikka niitä voidaan käyttää koko elinkaaren ajan kelvollisin tuloksin, löytyy kukitusvaiheeseen kuitenkin huomattavasti parempia vaihtoehtoja.

Jos budjetti sallii, voi eri kasvuvaiheita varten hankkia eri valaisimet; monimetallilamppu kasvuvaiheeseen ja suurpainenatriumlamppu kukintavaiheeseen. Näitä voidaan yleisesti ottaen käyttää samoilla virtalähteillä ja heijastimilla.

Näillä polttimoilla on kaasupurkauslampuista kaikkein lyhin elinkaari. MH-lamput menettävät jopa 20% tehostaan ensimmäisen 2000 tunnin aikana ja keskimäärin jopa 8% 1000 tuntia kohti.

Keraaminen monimetalli (CMH eli Ceramic Metal-Halide)

Keraamiset monimetallit ovat uuden sukupolven monimetallipolttimoita, joiden valmistuksessa on käytetty keraamia kvartsin sijasta. Tämän ansiosta ne kestävät korkeampia lämpötiloja ja niissä voidaan käyttää paremman spektrin ja tehon tuottavia kaasuja kuin muissa kaasupurkauslampuissa.

Niiden suurena etuna onkin huomattavasti laajempi ja tasapainoisempi spektri, jonka myötä ne soveltuvat kasvatuslampuiksi siemenestä aina sadonkorjuuseen asti.

CMH-polttimoita löytyy kahta eri tyyppiä:

 • 3100 K – Sopii parhaiten kukintavaiheeseen
 • 4200 K – Sopii parhaiten kasvuvaiheeseen

CMH-polttimoiden etuna on myös pitkäikäisyys. Niiden käyttöikä on noin 20 000-25 000 tunnin välillä. Ne ovat myös hyötysuhteeltaan merkittävästi (10-20%) perinteisiä monimetallilamppuja parempia.

Jos haussa on paras mahdollinen kaasupurkauslamppu, on keraaminen monimetalli ilmeinen valinta. Vaikka se on hankintahinnaltaan jonkin verran muita vaihtoehtoja kalliimpi, tasoittuu tämä ajan saatossa pidemmän käyttöiän sekä paremman spektrin ja hyötysuhteen myötä.

Keraamisten monimetallilamppujen rakenne ja toimintaperiaate eroaa jonkin verran muista kaasupurkauslampuista. Niiden kanta on erilainen (PGZ 18) ja ne vaativat matalataajuuksisen virtalähteen toimiakseen.

Virtalähde

Kaikki kaasupurkauslamput tarvitsevat erillisen virtalähteen, jonka tehtävänä on antaa valaisimelle tarvittava korkea jännite lampun käynnistämiseksi ja käyttämiseksi.

Myös virtalähteitä on olemassa erilaisia ja niiden välillä on olennaisia eroja. Virtalähteitä löytyy magneettisia, elektronisia ja digitaalisia.

Magneettiset virtalähteet

Magneettiset virtalähteet ovat kaikista halvin ja rakenteeltaan yksinkertaisin vaihtoehto. Ne käyttävät teräslevyn ympärille käärittyä suurta lankarullaa lampun vaativan suuren jännitteen ja tehon tuottamiseksi.

Magneettiset virtalähteet ovat painavia, tuottavat paljon lämpöä ja ovat hyötysuhteeltaan jopa 30 prosenttia heikompia kuin muut vaihtoehdot. Etuna niissä kuitenkin on halpa hinta, kestävyys ja luotettavuus.

Magneettiset virtalähteet ajavat edelleen asiansa, mutta nykyään on olemassa myös parempia vaihtoehtoja.

Elektroniset virtalähteet

Elektroniset virtalähteet käyttävät puolijohde- ja mikrosiruja kaasupurkauslamppujen vaativan suurjännitteen ja tehon aikaansaamiseksi. Elektroniset virtalähteet tuottavat vähemmän lämpöä ja ovat huomattavasti kevyempiä kuin magneettiset.

Lähes kaikkia elektronisia virtalähteitä voidaan käyttää sekä monimetalli- että SPNA-polttimoiden kanssa ilman ongelmia.

Digitaaliset virtalähteet

Digitaalisia virtalähteitä pidetään kaikkein parhaimpana ja tehokkaimpana vaihtoehtona, mutta ne ovat myös kaikista kalleimpia.

Usein elektronisia virtalähteitä markkinoidaan digitaalisina, mutta ne eivät todellisuudessa ole sama asia. Virtalähde on digitaalinen, jos se sisältää mikroprosessorin, jota useimmat ”digitaaliset” eivät todellisuudessa sisällä.

Elektroniset ja digitaaliset liitäntälaitteet ovat säädettäviä eli niiden tehoa voidaan säätää tarpeen mukaan.

Vaikka osaa virtalähteistä pystyy käyttämään useamman eri lampun kanssa, ei toistaiseksi ole laitetta, joka soveltuisi kaikille kaasupurkauslampuille. Selvitäthän siis ennen ostamista, että virtalähde sopii varmasti lamppusi kanssa yhteen.

Heijastin

Heijastimen tehtävänä on heijastaa valoa laajemmalle alueelle ja minimoida häviöiden määrä. Kaasupurkauslamput säteilevät valoa 360 astetta polttimon ympärille ja ilman heijastinta yli puolet valosta menisi hukkaan.

kasvatuslamppu-heijastin

Heijastimien välillä on eroja hinnan, rakenteen ja materiaalien suhteen. Ne voidaan yksinkertaisimmillaan jakaa kahteen kategoriaan; ilmajäähdytteisiin eli ilmanvaihtoon yhdistettäviin ja avoimiin malleihin.

Ilmajäähdytteiset heijastimet

Heijastin säteilee paljon lämpöenergiaa alas kasveille. Tästä syystä on kehitetty ilmanvaihtoon yhdistettäviä malleja, joiden avulla lampun tuottama lämpö saadaan ohjattua kasvatustilan ulkopuolelle.

Ilmajäähdytteiset heijastimet soveltuvat hyvin pienempiin kasvatustiloihin, joissa liian korkeiden lämpötilojen kanssa voi tulla herkästi ongelmia. Nämä eivät kuitenkaan ole hyötysuhteensa puolesta tehokkain vaihtoehto, sillä ylimääräinen lasi syö hieman valotehoa.

Avoimet heijastimet

Tiloissa, joissa lämpötilat ovat hyvin kontrollissa, käytetään avoimia heijastimia, jotka mahdollistavat maksimaalisen valon pääsyn kasveille. Näitä yleisesti käytössä suuremmissa projekteissa ja tiloissa, joissa käytössä tehokas ilmanvaihto.

Näiden etuna on parempi hyötysuhde ja usein halvempi hinta. Tämän heijastimen kanssa kaikki ylimääräinen lämpö tulee suoraan kasvatustilaan, eivätkä ne tästä syystä ole parhaita tiloihin, joissa lämpötilojen kanssa on ongelmia.

LED

led-kasvatuslamppuja

LEDit (Light Emitting Diode) edustavat kasvihuonevalaisimien kohdalla uusinta teknologiaa. Ne ovat kestäviä, tehokkaita ja helppokäyttöisiä kasvatuslamppuja, jotka ovat viime vuosien aikana tulleet entistä suositummiksi viljelijöiden keskuudessa.

Niiden merkittävimpänä huonona puolena on korkea hinta. Vaikka niiden hinta onkin viime vuosien aikana laskenut paljon, ovat hyvät LED-valaisimet edelleen huomattavasti muita vaihtoehtoja kalliimpia.

Jos sinulla kuitenkin on budjetin puolesta mahdollisuus hankkia laadukas LED-lamppu kasvihuoneeseen, suosittelemme ehdottomasti tätä vaihtoehtoa.

Niillä on monia etuja muihin valaisimiin verrattuna, joista tärkeimpiä ovat spektri, käyttöikä ja alhainen lämmöntuotanto.

Spektri

Yksittäisen LEDin säteilemä valon spektri on yleensä varsin kapea, mutta useita erivärisiä ledejä yhdistämällä saadaan aikaiseksi laajoja eri värien yhdistelmiä. LEDit antavat valmistajille mahdollisuuden pakata erivärisiä ledejä samaan koteloon ja luoda erilaisia spektrin sävyjä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisessa LED-valaisimessa olisi automaattisesti täydellinen tai edes hyvä spektri. Eri LED-järjestelmien kokoonpanossa ja spektreissä onkin todella merkittäviä eroja.

Halvat LED-valaisimet koostuvat usein lähinnä punaisista ja sinisistä polttimoista (nämä tunnistaa niiden tuottamasta violetista valosta).

Myyjät käyttävät hyväkseen yleistä harhaluuloa siitä, että kasvit hyödyntäisivät vain sinisiä ja punaisia aallonpituuksia. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan todellisuudessa kasvit käyttävät laajalti koko näkyvää valon spektriä.

Full-spectrum LED-valaisimet sen sijaan sisältävät myös keltaisia, vihreitä ja valkoisia polttimoita ja tuottavat huomattavasti laajemman spektrin. Tällä on positiivinen vaikutus kasvuun ja kasvien ulkonäköön.

full-spectrum-led-vs-red-blue

Käyttöikä

Ledit ovat todella pitkäikäisiä. Niitä voidaan käyttää jopa yli 10 vuotta ennen kuin lamppuja tarvitsee vaihtaa. Laadukkaissa LED-valaisimissa odotettavissa oleva käyttöikä on noin 50 000 ja 100 000 käyttötunnin välillä.

Vuosina mitattuna 50 000 tuntia merkitsisi:

 • 5,7 vuotta, jos valoa käytetään 24 tuntia vuorokaudessa
 • 7,6 vuotta, jos valot ovat päällä 18 tuntia päivässä
 • 11,4 vuotta, jos valot ovat päällä 12 tuntia päivässä.

Vertailun vuoksi useimmat kasvatusvalot yleensä kestävät maksimissaan noin 20 000 tuntia ennen kuin ne on vaihdettava.

Lämmöntuotanto

LEDien suurena etuna on verrattain alhainen lämmöntuotanto ja energiatehokkuus. Tähän on kaksi syytä.

 1. Käytetty sähkö pystytään muuttamaan tehokkaasti valoksi.
 2. LEDien avulla vältetään kaasupurkauslampuille tyypillinen, lämpöä tuottava infrapunasäteilyn piikki. Lämpösäteily on suurimmaksi osaksi infrapunasäteilyä.

Tästä syystä LEDit soveltuvat mainiosti pieniin tiloihin, joissa muilla valaisimilla saattaa tulla suuria ongelmia lämpötilojen kanssa. Valaisimet voidaan myös sijoittaa paljon lähemmäksi kasveja, mikä on luonnollisesti etu matalissa tiloissa.

Kaikki sähköä kuluttavat laitteet säteilevät lämpöä ja väitteet siitä, että LED-valot eivät tuottaisi lainkaan lämpöä, ovat täysin vääriä.

Hinta

Huonona puolena LED-lampuissa on niiden korkea hankintahinta. Vaikka niiden hinnat ovat vuosien aikana laskeneet paljon, ovat ne edelleen huomattavasti muita vaihtoehtoja kalliimpia.

Toisaalta hankintahinta ei kerro koko totuutta, vaan huomioon tulee ottaa myös käyttökustannukset, hyötysuhde ja lampun elinikä. Nämä kaikki ovat laadukkailla LED-lampuilla muita vaihtoehtoja parempia.

Hinnat vaihtelevat paljon eri valmistajien välillä ja siihen on olemassa syynsä, miksi jotkut LED-valaisimet ovat kalliimpia kuin toiset. Kalliimmat valaisimet ovat koottu yleensä huomattavasti laadukkaammista komponenteista korkean hyöytysuhteen ja hyvän spektrin aikaansaamiseksi.

Ebayn kaltaisista verkkokaupoista löytyy halpoja kiinaversioita, joiden ostamista emme suosittele, sillä useimmiten niiden laatu on heikko ja spektri jättää paljon toivomisen varaa. Suosittelemme maksamaan hieman ekstraa ja panostamaan kerralla luotettavaan merkkiin ja kunnon tuotteeseen.

Jos tavoitteena on päästä mahdollisimman halvalla, on kunnollinen kaasupurkauslamppu monessa tapauksessa parempi vaihtoehto kuin huono LED-valaisin.

Jos haluat rahoillesi parasta vastinetta ja sinulla on budjetin puolesta mahdollisuus panostaa hieman enemmän, ovat laadukkaat LED-valaisimet nykyisin kaikkein paras vaihtoehto.

Loistelamput – Energiansäästölamput ja loisteputket

loisteputki-kasvatuslamput-t5-esl

Loisteputket olivat ensimmäisiä sisäkasvatuksessa käytettyjä lamppuja ja ne ovat edelleen toimiva ratkaisu tietyissä tapauksissa. Ne ovat edullisia ja helppokäyttöisiä kasvatuslamppuja, jotka soveltuvat hyvin kasvien elinkaaren alkuvaiheeseen ja pieniin tiloihin.

Loisteputkivalaisimet ovat kasvatuslampuista kaikkein halvin vaihtoehto. Hintansa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi ne ovatkin varteenotettava vaihtoehto aloittelijoille pieniin projekteihin, joissa pyrkimyksenä on päästä mahdollisimman pienillä kustannuksilla.

Spektrin sekä tehon puolesta ESLit ja loisteputket sopivat loistavasti kasvatuksen alkuvaiheeseen, erityisesti taimille ja pistokkaille, sekä emokasveille. Kukintavaiheeseen löytyy kuitenkin huomattavasti parempia vaihtoehtoja.

Jos käytössä on suurempi tila, enemmän kasveja ja tavoitteena suuret sadot, eivät tämän tyyppiset lamput ole kovin hyvä vaihtoehto.

Loistelampun valo ei ulotu pitkälle, joten ne soveltuvat parhaiten lyhyille ja tasaisille kasveille; ne eivät ole riittävän tehokkaita tukemaan korkeita kasveja kukinnan aikana. Jotta niistä saadaan riittävästi valotehoa, niitä tulee pitää muutamien senttien päässä kasveista.

Kaikki loisteputkivalaisimet eivät kuitenkaan ole samanlaisia, vaan myös niiden välillä on eroja.

Kaksi yleisintä kasvatuksessa käytettävää loisteputkivalaisintyyppiä ovat T5-loisteputket ja energiansäästölamput.

 • Loisteputket (T5) – Loisteputkilla on T-luokitus (esim. T5, T8 ja T12), joka kertoo putken halkaisijan koon tuumina. Näistä T5 HO (High Output) on kaikkein paras vaihtoehto kasvattamiseen.
 • ESL eli energiansäästölamppu – Energiansäästölamput ovat E27-kantaan sopivia, moneen kertaan taivutettuja loisteputkia. Energiansäästölamput soveltuvat idätys-, kasvu- ja kukkimisvaiheisiin sekä lisävalaisimiksi.

Spektri

Loisteputken sisäpinta on päällystetty fluoresoivalla materiaalilla, joka muuttaa elohopeahöyryn synnyttämän UV-säteilyn näkyväksi valoksi. Loisteputken sisäpinnassa olevan loisteaineen koostumus vaihtelee valon laadun ja sävyn mukaan.

Loistelamppujen värisävyvalikoima on laaja, ulottuen kellertävästä taivaan sinertävään. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota, sillä eri värisävyt soveltuvat paremmin eri kasvuvaiheisiin.

Loisteputket ovat merkitty numeroilla kuten 2700K tai 4000K. Tämä tarkoittaa värilämpötilaa (kelvin), joka viittaa niiden suhteelliseen lämpöön tai viileyteen värispektrissä.

kasvatuslamppujen-värilämpötila
Mitä korkeampi arvo on, sitä kylmempi eli sinertävämpi lampun tuottaman valon väri on. Värilämpötilan noustessa valon väri muuttuu punaisesta siniseksi. Photo  / CC BY 


Päivänvalon polttimot (5000K-6500K) sopivat paremmin kasvuvaiheeseen, kun taas ”lämpimämmät” lamput (2700-3000K) soveltuvat paremmin kukintavaiheeseen.

Käyttöikä

Käyttöikänsä puolesta ne ovat varsin kilpailukykyisiä verrattuna kaasupurkauslamppuihin. Lähes kaikki loisteputkivalot kestävät yli 20 000 tuntia, säilyttäen suuren osan tehostaan elinkaaren loppuun asti.

Loisteputket ovat vaarallista ja ympäristölle haitallista jätettä niiden sisältämän elohopean vuoksi. Tästä syystä ne tulee hävittää ja kierrättää asianmukaisin keinoin. Käytetyt lamput tulee palauttaa palautuspisteeseen, joita löytyy usein suurempien kauppojen yhteydestä.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Lisää artikkeleita